Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-441/23

"Kompleksowe ubezpieczenie AGH oraz ACK Cyfronet AGH - Kc-zp.272-441/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 196,6 2023.09.08 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 73,9 2023.09.08 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2023.09.08 122
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,1 2023.09.08 123
Załącznik 1 - Wzór formularza oferty docx 35,1 2023.09.08 123
Załącznik 11 - Wykaz dronów pdf 430,2 2023.09.08 137
Załącznik 12 - Wynajem lokali pdf 578,6 2023.09.08 133
Załącznik 13 - Stacje ładowania pdf 285,8 2023.09.08 134
Załącznik 15 - Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozp docx 25,1 2023.09.08 123
Załącznik 16 - Wniosek o udostępnieni części poufnej docx 16,6 2023.09.08 132
Załącznik 17 - Oświdczenie o zachowaniu poufności docx 23,2 2023.09.08 132
Załącznik 18 - Wykaz mienia z gr.II KŚT pdf 1388,5 2023.09.08 137
Załącznik 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 700,0 2023.09.08 137
Załącznik 5 - Informacje techniczne pdf 737,4 2023.09.08 131
Załącznik 6 - Informacje o szkodowości pdf 597,1 2023.09.08 133
Załącznik 7 - Status realizacji zabezpieczeń przeciw powodziowych pdf 607,5 2023.09.08 131
Załącznik 8A - Wykaz budynków o konstrukcji drewnianej pdf 283,5 2023.09.08 137
Załącznik nr 14 - Majątek poniżej gruntu xlsx 449,1 2023.09.08 125
Załącznik nr 3A - WZÓR UMOWY GENERALNEJ do Zadania 1 docx 39,4 2023.09.08 132
Załącznik nr 3B - WZÓR UMOWY GENERALNEJ do Zadań 2-6 doc 103,0 2023.09.08 129
Załącznik nr 8 - Wykaz budynków xlsx 35,0 2023.09.08 136
Załącznik nr 9 - Wykaz pojazdów z gr. VII KŚT pdf 436,1 2023.09.08 133

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ doc 134,0 2023.10.16 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 133,4 2023.10.26 84
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-441 23 docx 212,4 2023.09.29 115
Informacja o zmianie ogłoszenia nr 2 Kc-zp.272-441 23 docx 212,6 2023.10.03 101
Informacja o zmianie ogłoszenia nr 3 Kc-zp.272-441 23 docx 212,5 2023.10.12 101
Informacja o zmianie ogłoszenia nr 4 Kc-zp.272-441 23 docx 212,3 2023.10.17 93
Informacja z otwarcia ofert doc 134,1 2023.10.26 90
JEDZ espd - Kc-zp.272-441 23 xml 126,9 2023.09.08 127
NOWY Załącznik 4 - Opis przedmiotu zamówienia z dnia 16.10.2023 r. doc 636,5 2023.10.16 97
NOWY Załącznik 6 - Informacje o szkodowości zmiana z dnia 16.10.2023 r. pdf 597,6 2023.10.16 92
NOWY Załącznik nr 8 - Wykaz budynków z dnia 16.10.2023 r. xlsx 35,2 2023.10.16 93
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 opublikowane w Dz.U. UE pdf 75,9 2023.10.17 91
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 wysłane do Dz.U. UE pdf 80,0 2023.10.16 90
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 opublikowane w Dz.U. UE pdf 75,9 2023.10.20 89
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 wysłane do Dz.U. UE pdf 80,0 2023.10.19 88
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dz.U. UE pdf 75,3 2023.10.06 100
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do Dz.U. UE pdf 79,0 2023.10.05 100
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 134,5 2023.10.05 102
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 docx 134,6 2023.10.16 92
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 3 docx 134,7 2023.10.19 85
Załącznik nr 19 - Aparatura wykorzystywana pod ziemią xlsx 14,9 2023.10.16 98

Pobierz wszystkie dokumenty