Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-441/23

"Kompleksowe ubezpieczenie AGH oraz ACK Cyfronet AGH - Kc-zp.272-441/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 196,6 2023.09.08 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 73,9 2023.09.08 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2023.09.08 14
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,1 2023.09.08 13
Załącznik 1 - Wzór formularza oferty docx 35,1 2023.09.08 14
Załącznik 11 - Wykaz dronów pdf 430,2 2023.09.08 15
Załącznik 12 - Wynajem lokali pdf 578,6 2023.09.08 14
Załącznik 13 - Stacje ładowania pdf 285,8 2023.09.08 14
Załącznik 15 - Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozp docx 25,1 2023.09.08 14
Załącznik 16 - Wniosek o udostępnieni części poufnej docx 16,6 2023.09.08 14
Załącznik 17 - Oświdczenie o zachowaniu poufności docx 23,2 2023.09.08 14
Załącznik 18 - Wykaz mienia z gr.II KŚT pdf 1388,5 2023.09.08 15
Załącznik 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 700,0 2023.09.08 16
Załącznik 5 - Informacje techniczne pdf 737,4 2023.09.08 14
Załącznik 6 - Informacje o szkodowości pdf 597,1 2023.09.08 16
Załącznik 7 - Status realizacji zabezpieczeń przeciw powodziowych pdf 607,5 2023.09.08 14
Załącznik 8A - Wykaz budynków o konstrukcji drewnianej pdf 283,5 2023.09.08 14
Załącznik nr 14 - Majątek poniżej gruntu xlsx 449,1 2023.09.08 14
Załącznik nr 3A - WZÓR UMOWY GENERALNEJ do Zadania 1 docx 39,4 2023.09.08 14
Załącznik nr 3B - WZÓR UMOWY GENERALNEJ do Zadań 2-6 doc 103,0 2023.09.08 14
Załącznik nr 8 - Wykaz budynków xlsx 35,0 2023.09.08 14
Załącznik nr 9 - Wykaz pojazdów z gr. VII KŚT pdf 436,1 2023.09.08 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ espd - Kc-zp.272-441 23 xml 126,9 2023.09.08 14

Pobierz wszystkie dokumenty