Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.21.2023

"Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - wymiana kotłów na paliwa stałe."

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 117,6 2023.09.08 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 60,3 2023.09.08 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Audyty zip 48523,0 2023.09.08 16
Formularz cenowy xlsx 12,2 2023.09.08 16
Formularz oferty docx 26,0 2023.09.08 19
Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 908,7 2023.09.08 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,3 2023.09.08 10
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 20,8 2023.09.08 11
Projekt umowy na roboty budowlane docx 68,0 2023.09.08 11

Pobierz wszystkie dokumenty