Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-508/23

"dostawa 22 trzyletnich licencji oprogramowania specjalistycznego Adobe Creative Cloud for figher eductation shared device (urządzenia współdzielone) lub równoważnego - KC-zp.272-508/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,0 2023.09.07 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 57,9 2023.09.07 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2023.09.07 14
Wzór formularza oferty doc 28,2 2023.09.07 15
Wzór umowy - dostawy doc 36,8 2023.09.07 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2023.09.15 10
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2023.09.15 11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,4 2023.09.07 15

Pobierz wszystkie dokumenty