Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-428/23

"przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do wdrażania w ramach projektów EFS zasady równości szans i niedyskryminacji w aspekcie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A076 "Akademia Dostępności" - KC-zp.272-428/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 110,5 2023.09.07 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 309,4 2023.09.07 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 262,6 2023.09.07 93
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2023.09.07 89
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 287,5 2023.09.07 88
Wykaz osób docx 258,1 2023.09.07 89
Wzór formularza oferty - usługi docx 264,2 2023.09.07 89
Wzór umowy - usługi docx 279,0 2023.09.07 91
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 261,1 2023.09.07 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,2 2023.09.15 83
Informacja z otwarcia ofert doc 257,4 2023.09.15 84

Pobierz wszystkie dokumenty