Szczegóły ogłoszenia

CRZP/139/2023/AZP

"Zapewnienie usługi Kapitana Motorowodnego oraz Morskiego Sternika Motorowodnego na jednostce Imoros 2 - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
08dbaecc-f868-ad7d-7dcc-09001167da6c pdf 173,2 2023.09.06 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 341,4 2023.09.06 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór_oferty doc 273,7 2023.09.06 68
2_Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału doc 29,9 2023.09.06 63
3_Oświadczenie_wykonawcy_dotyczące_odrębnych_przesłankach_wykluczenia doc 29,6 2023.09.06 63
4_Wykaz_osób doc 44,0 2023.09.06 63
5_Wzór_umowy doc 99,0 2023.09.06 64

Pobierz wszystkie dokumenty