Szczegóły ogłoszenia

ZP.IN.271.4.2023

"Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05), skratek (kod 19 08 01) oraz zawartości piaskowników (kod 19 08 02) powstających na oczyszczalniach ścieków i przepompowniach ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Niepołomice"

Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu procedura pełna pdf 164,3 2023.09.06 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 77,3 2023.09.06 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ - 1 (procedura pełna) doc 24,4 2023.09.13 8

Pobierz wszystkie dokumenty