Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.75.2023.AR

"Dostawa urządzenia do wyznaczania pełnego stanu naprężenia z wykorzystaniem efektu Barkhausena wraz z systemem do automatycznej kalibracji. dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 100,7 2023.09.06 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 84,0 2023.09.06 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,2 2023.09.06 33
Projekt umowy doc 93,5 2023.09.06 33
Wzór oferty doc 58,5 2023.09.06 32
Wzór protokołu odbioru docx 17,0 2023.09.06 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,2 2023.09.14 34
Informacja z otwarcia ofert doc 36,5 2023.09.14 35

Pobierz wszystkie dokumenty