Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.75.2023.AR

"Dostawa urządzenia do wyznaczania pełnego stanu naprężenia z wykorzystaniem efektu Barkhausena wraz z systemem do automatycznej kalibracji. dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 100,7 2023.09.06 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 84,0 2023.09.06 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,2 2023.09.06 10
Projekt umowy doc 93,5 2023.09.06 11
Wzór oferty doc 58,5 2023.09.06 12
Wzór protokołu odbioru docx 17,0 2023.09.06 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,2 2023.09.14 10
Informacja z otwarcia ofert doc 36,5 2023.09.14 12

Pobierz wszystkie dokumenty