Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-498/23

"dostawa pompy z silnikiem 3kW wraz z przetwornikiem różnicy ciśnień i przetwornicą dla WGGiOŚ - KC-zp.272-498/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 110,9 2023.09.04 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 61,2 2023.09.04 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2023.09.04 14
Wzór formularza oferty doc 28,1 2023.09.04 18
Wzór umowy - dostawy doc 40,6 2023.09.04 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 - zmiany SWZ 1 doc 23,4 2023.09.06 12
Wyjaśnienie treści SWZ 2 - zmiany SWZ 2 doc 23,8 2023.09.07 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2023.09.12 10
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2023.09.12 9

Pobierz wszystkie dokumenty