Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.2.15.2023

"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r."

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 151,3 2023.09.04 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP z możliwością negocjacji) doc 68,4 2023.09.04 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Formularz ofertowy docx 36,5 2023.09.04 141
10. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne doc 850,5 2023.09.04 142
2. Oświadczenie Wykonawcy docx 30,2 2023.09.04 140
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,3 2023.09.04 138
4. Wykaz usług docx 23,4 2023.09.04 138
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,4 2023.09.04 138
6. Projekt umowy doc 148,0 2023.09.04 139
7. Opis Przedmiotu Zamówienia doc 49,5 2023.09.04 140
8. Wykaz dróg zimowego utrzymania pdf 112,2 2023.09.04 140
9. Standardy ZUD doc 52,0 2023.09.04 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2023.09.12 136
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych doc 21,9 2023.09.21 126

Pobierz wszystkie dokumenty