Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-482/23

"Dostawa dwóch zintegrowanych stacji monitoringu akustycznego z modemem 4G wraz z pakietami opcji firmware, oprogramowaniem, wzorcowaniem mierników, kalibratorem, wzorcowaniem kalibratora i dwoma laptopami zintegrowanymi ze stacjami wraz z oprogramowaniem"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,7 2023.09.04 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 91,0 2023.09.04 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (2) doc 67,5 2023.09.12 84
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2023.09.04 82
Wzór formularza oferty doc 60,1 2023.09.04 86
Wzór umowy - dostawy doc 75,7 2023.09.04 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 53,9 2023.09.12 84

Pobierz wszystkie dokumenty