Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/94/2023

"Sukcesywna dostaw szczepów oraz testów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 121,2 2023.09.04 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 58,4 2023.09.04 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,2 2023.10.02 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,1 2023.10.10 43
modyfikacja zał. nr 1 - formularz ofertowy 05.09 doc 60,5 2023.09.05 61
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety (procedura pełna docx 23,9 2023.10.13 42
zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 60,0 2023.09.04 60
zał. nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy docx 21,3 2023.09.04 64
zał. nr 3 - JEDZ docx 68,5 2023.09.04 61
zał. nr 4 - wzór umowy docx 45,9 2023.09.04 59
zał. nr 5 - oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczeni docx 32,5 2023.09.04 62

Pobierz wszystkie dokumenty