Szczegóły ogłoszenia

DZP-271-28-2023

"Przygotowanie modułu ELO Faktury w oparciu o platformę SharePoint"

Krakowskie Biuro Festiwalowe

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DZP-271-28-2023 - ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,3 2023.08.31 38

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DZP-271-28-2023 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [07 IX 2023 r.] pdf 38,7 2023.09.07 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DZP-271-28-2023 - SWZ pdf 417,2 2023.08.31 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 1 do SWZ 28-2023- OPZ pdf 1077,9 2023.08.31 30
zał. 2 do SWZ 28-2023- Formularz Ofertowy doc 108,5 2023.08.31 18
zał. 3 do SWZ 28-2023- Oświadczenie wykonawcy docx 26,3 2023.08.31 14
zał. 4 do SWZ 28-2023- Pełnomocnictwo wzór docx 20,3 2023.08.31 27
zał. 5 do SWZ 28-2023- Wzór umowy doc 260,5 2023.08.31 30
zał. 6 do SWZ 28-2023- Inny podmiot docx 25,1 2023.08.31 21
zał. 7 do SWZ 28-2023- Oświadczenie podmiotów wspólnie się ubiegających docx 21,1 2023.08.31 19
zał. 8 do SWZ 28-2023- Wykaz uslug docx 21,4 2023.08.31 14
zał. 9 do SWZ 28-2023- Oświadczenie o aktualności informacji docx 26,5 2023.08.31 15

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DZP-271-28-2023 - Zawiadomienie o zmianach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia pdf 289,4 2023.09.07 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DZP-271-28-2023 - Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 350,5 2023.09.12 9
DZP-271-28-2023 - Informacja z otwarcia ofert pdf 523,9 2023.09.12 8

Pobierz wszystkie dokumenty