Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-499/23

"Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,8 2023.08.31 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 59,0 2023.08.31 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (2) doc 33,5 2023.09.11 101
Opis zamówienia KC-zp.272-499-23 - częsci komputerowe-1 doc 237,0 2023.08.31 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2023.08.31 106
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 32,3 2023.08.31 113
Wzór formularza oferty doc 27,9 2023.08.31 106
Wzór umowy - dostawy doc 42,6 2023.08.31 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2023.09.11 108

Pobierz wszystkie dokumenty