Szczegóły ogłoszenia

ZP.IN.271.3.2023

"Dostawa wraz wymianą kotła gazowego modułowego dla budynku pływalni w Niepołomicach"

Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 144,8 2023.08.31 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 70,7 2023.08.31 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,8 2023.08.31 49
Formularz_oferty - załącznik nr 7 doc 65,5 2023.08.31 52
Klauzula RODO pdf 317,7 2023.08.31 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,3 2023.08.31 49
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 32,1 2023.08.31 48
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 26,7 2023.08.31 50
projekt techniczny pdf 4117,0 2023.08.31 79
Projekt umowy - załącznik nr 5 pdf 220,4 2023.08.31 54
Wykaz dostaw doc 23,1 2023.08.31 50
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,8 2023.08.31 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,2 2023.09.11 58
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2023.09.11 59

Pobierz wszystkie dokumenty