Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-485/23

"Usługi szkoleniowo-warsztatowe podnoszące kompetencje pracowników AGH w Krakowie w zakresie budowy aplikacji webowych w technologii low-code przy wykorzystaniu posiadanego przez Zamawiającego narzędzia do automatyzacji procesów - Platforma nAxiom - KC-zp.272-485/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 111,3 2023.08.30 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 491,0 2023.08.30 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2023.08.30 22
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna) doc 279,5 2023.08.30 19
Oświadczenie wykonawcy_ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie z.. doc 285,5 2023.08.30 19
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 280,0 2023.08.30 21
Wykaz zrealizowanych usług docx 254,9 2023.08.30 20
Wzór formularza oferty - usługi docx 268,3 2023.08.30 21
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 261,9 2023.08.30 21
Wzór umowy - usługi doc 380,5 2023.08.30 21
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 261,1 2023.08.30 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i powiadomienie o zmianach SWZ doc 259,6 2023.08.31 17
Wyjaśnienie treści SWZ i powiadomienie o zmianach SWZ - 2 doc 259,1 2023.09.05 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,2 2023.09.11 13
Informacja z otwarcia ofert doc 257,1 2023.09.11 8

Pobierz wszystkie dokumenty