Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.59.2023

"Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych (z wyłączeniem bioodpadów) oraz usługi transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie"

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

                     

Brak dokumentów do pobrania