Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.60.2023

"Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną w rejonie ulic Energetycznej i gen. Maczka w Obornikach Śląskich"

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

                     

Brak dokumentów do pobrania