Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-60-2023

"Usługa pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji w ramach projektu RPKP. 06.01.01-04-0006/18 pn. "Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii""

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania