Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-47-2023

"Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatury do OB"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania