Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/90/2023

"Dostosowanie lądowiska dla helikopterów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 87,7 2023.08.28 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) docx 67,8 2023.08.28 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 26,3 2023.09.11 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
230707_Szpital Wojewódzki w Poznaniu Lądowisko EL PRD pdf 117,6 2023.08.28 92
230707_Szpital Wojewódzki w Poznaniu Lądowisko EL PRD ATH ath 80,0 2023.08.28 90
AP_35_BIOZ_POZ pdf 149,5 2023.08.28 89
AP_35_OPIS_PT_E_POZ pdf 299,2 2023.08.28 95
AP_35_OPIS_PT_POZ pdf 310,0 2023.08.28 88
AP_35_PB-OPINIE UZGODNIENIA POZWOLENIA_STR TYT_POZ pdf 150,2 2023.08.28 93
AP_35_PB-Pozytywna opinia LPR pdf 854,9 2023.08.28 93
AP_35_PT_DR_D.01 pdf 1112,8 2023.08.28 96
AP_35_PT_DR_D.02 pdf 391,1 2023.08.28 88
AP_35_PT_DR_D.03 pdf 775,6 2023.08.28 89
AP_35_PT_DR_E.01 pdf 1264,1 2023.08.28 100
AP_35_PT_DR_E.02 pdf 595,1 2023.08.28 89
AP_35_PT_DR_E.03 pdf 389,5 2023.08.28 92
AP_35_STWiORB_PT_D_POZ pdf 1292,1 2023.08.28 92
AP_35_STWiORB_PT_E_POZ pdf 312,3 2023.08.28 96
Dokumentacja lądowisko rar 6659,9 2023.08.28 99
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2023.09.18 85
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,5 2023.09.11 83
okładka_PR_POZSW_E pdf 120,9 2023.08.28 89
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - (procedura uproszczon docx 23,2 2023.09.11 81
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) docx 25,1 2023.10.06 67
PR_Poznań_drogi pdf 245,3 2023.08.28 83
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 29,1 2023.08.28 89
zał. nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia docx 14,5 2023.08.28 89
zał. nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó docx 32,9 2023.08.28 90
zał. nr 4 - projekt umowy docx 100,5 2023.08.28 90
zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie innych podmiotów docx 28,3 2023.08.28 89
zał. nr 6 do SWZ - Ośw. o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 35,0 2023.08.28 89
zał. nr 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2023.08.28 92
zał. nr 8 do SWZ - Wykaz osób doc 97,0 2023.08.28 92
zał. nr 9 do SWZ - ośw. Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej doc 31,5 2023.08.28 87

Pobierz wszystkie dokumenty