Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.20.2023

"Budowa skateparku na Błoniach w Niepołomicach"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 138,5 2023.08.25 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 215,5 2023.08.25 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa cz 1 zip 25672,1 2023.08.25 191
Dokumentacja projektowa cz. 2 zip 28434,6 2023.08.25 168
Formularz oferty doc 60,5 2023.08.25 151
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 67,5 2023.08.25 151
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,5 2023.08.25 150
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 19,9 2023.08.25 153
Projekt umowy doc 221,0 2023.08.25 159
STWIORB zip 1246,1 2023.08.25 153
Wykaz robót budowlanych doc 35,0 2023.08.25 150
Wykaz osób doc 41,0 2023.08.25 158
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 19,9 2023.08.25 152

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 19,5 2023.09.06 147
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 20,1 2023.08.30 163

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,0 2023.09.12 147
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2023.09.12 169
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 75,6 2023.10.13 122

Pobierz wszystkie dokumenty