Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.20.2023

"Budowa skateparku na Błoniach w Niepołomicach"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 138,5 2023.08.25 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 215,5 2023.08.25 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa cz 1 zip 25672,1 2023.08.25 61
Dokumentacja projektowa cz. 2 zip 28434,6 2023.08.25 48
Formularz oferty doc 60,5 2023.08.25 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 67,5 2023.08.25 33
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,5 2023.08.25 31
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 19,9 2023.08.25 31
Projekt umowy doc 221,0 2023.08.25 35
STWIORB zip 1246,1 2023.08.25 34
Wykaz robót budowlanych doc 35,0 2023.08.25 32
Wykaz osób doc 41,0 2023.08.25 35
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 19,9 2023.08.25 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 19,5 2023.09.06 26
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 20,1 2023.08.30 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,0 2023.09.12 19
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2023.09.12 27

Pobierz wszystkie dokumenty