Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.19.2023

"Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Dziewin w ramach inwestycji pn.: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Dziewin i Mikluszowice na terenie Gminy Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 136,6 2023.08.21 109

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,7 2023.09.05 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 92,8 2023.08.21 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 27704,8 2023.08.21 104
Formularz oferty doc 95,0 2023.08.21 87
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 56,0 2023.08.21 99
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,4 2023.08.21 85
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,8 2023.08.21 77
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 21,5 2023.08.21 83
Projekt umowy doc 354,0 2023.08.21 84
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2023.08.21 87
Wykaz osób doc 42,5 2023.08.21 78
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 21,5 2023.08.21 84

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 19,3 2023.09.05 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 20,2 2023.09.05 70

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty