Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-70/23

""Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu" "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 78,5 2023.08.18 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
023-03-001_przedmiar ath 27,3 2023.09.08 47
023-03-002_przedmiar ath 15,5 2023.09.08 35
Gab.Poznań_IS_.2023.V3_ sanit ath 46,6 2023.09.08 33
Gabinety lekarskie - sierpień 2023_przedmiar ath 93,8 2023.09.08 41
II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 172,6 2023.09.25 19
II zmiana SWZ pdf 188,2 2023.09.25 21
III_informacja dotycząca wizji lokalnej pdf 179,1 2023.10.02 2
II_informacja wizja pdf 471,1 2023.09.07 29
II_Wyjaśnienie treści SWZ pdf 198,9 2023.09.14 25
Informacja dotyczaca wizji lokalnej pdf 179,1 2023.08.30 59
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 48,9 2023.09.08 42
SWZ po zmianie pdf 613,5 2023.09.08 28
SWZ po zmianie _II pdf 599,8 2023.09.25 9
SWZ_modernizacja i adaptacja budynku Apteki pdf 596,9 2023.08.18 57
Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana SWZ pdf 265,8 2023.09.08 44
Zał. 1a do formularza oferty doc 158,0 2023.08.18 64
Zał. 1_formularz oferty docx 54,2 2023.08.18 62
Zał. 3_wykaz robót budowlanych doc 47,5 2023.08.18 47
Zał. 4_wykaz osób doc 50,0 2023.08.18 43
Zał. 5a_oświadczenie Wykonawcy - art. 125 ust. 1 doc 132,5 2023.08.18 43
Zał. 5b_oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - art. 125 ust. 5 doc 130,5 2023.08.18 43
Zał. 6_oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 133,5 2023.08.18 41
Zał. 7_PPU pdf 336,9 2023.08.18 64
Zał.2 _dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót 7z 40400,0 2023.08.18 86
Zmiana godziny wizji pdf 179,0 2023.09.01 36

Pobierz wszystkie dokumenty