Szczegóły ogłoszenia

CUW.262.29.2023.MS

"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w sezonie zimowym 2023-2024 na terenie Gmin: Cisek, Pawłowiczki"

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu_2023-OJS160-506325-pl pdf 352,7 2023.08.22 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_ZUD DROGI POWIATOWE 2023-2024 pdf 1345,2 2023.08.22 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Część I Przebieg zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024 jpg 429,9 2023.08.22 25
Część II Przebieg zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024 jpg 408,8 2023.08.22 25
Część III Przebieg zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024 jpg 415,1 2023.08.22 25
Część IV A Przebieg zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024 jpg 387,5 2023.08.22 27
Część IV B Przebieg zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024 jpg 291,6 2023.08.22 25
Część IX Przebieg zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024 jpg 585,7 2023.08.22 26
Część V Przebieg zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024 jpg 371,7 2023.08.22 26
Część VI A Przebieg zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024 jpg 408,0 2023.08.22 32
Część VI B Przebieg zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024 jpg 387,4 2023.08.22 26
Część VII Przebieg zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024 jpg 410,6 2023.08.22 26
Część VIII Przebieg zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024 jpg 614,1 2023.08.22 27
Część X Przebieg zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024 jpg 605,4 2023.08.22 25
EDYTOWALNE DRUKI_SWZ_ZUD DROGI POWIATOWE 2023-2024 docx 151,3 2023.08.22 27
espd-request zip 123,3 2023.08.22 28
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ_Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia pdf 952,1 2023.08.22 28
JEDZ_EDYTOWALNA WERSJA_ZUD DROGI POWIATOWE 2023-2024 docx 48,5 2023.08.22 27
STANDARDY ZUD_ZUD DROGI POWIATOWE 2023-2024 pdf 95,5 2023.08.22 26
STWiOR__ZUD DROGI POWIATOWE 2023-2024 pdf 273,6 2023.08.22 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 153,5 2023.09.22 1

Pobierz wszystkie dokumenty