Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-69/23

"Sukcesywna dostawa opatrunków"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 2348,2 2023.08.16 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 214,6 2023.09.15 11
Pytania i odpowiedzi pdf 330,2 2023.09.06 14
SWZ pdf 481,9 2023.08.16 28
Zał _3 do SWZ _ JEDZ xml 113,4 2023.08.16 30
Zał_1_do SWZ - formularz oferty doc 204,0 2023.08.16 30
Zał_2_do SWZ - formularz cenowy xlsx 42,6 2023.08.16 34
Zał_2_do SWZ - formularz cenowy- zmiana xlsx 42,7 2023.09.06 15
Zał_4_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 45,8 2023.08.16 27
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 44,0 2023.08.16 27
Zał_6_ do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 43,8 2023.08.16 26
Zał_7_do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających docx 44,9 2023.08.16 26
Zał_8 do SWZ - PPU pdf 269,3 2023.08.16 27

Pobierz wszystkie dokumenty