Szczegóły ogłoszenia

BP.271.17.2023.BS

"Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu Gminy Śrem na okres 24 miesięcy"

Gmina Śrem

                     

Brak dokumentów do pobrania