Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-445/23

"Przebudowa i remont kapitalny pomieszczeń budynku domu studenckiego DS10 Hajduczek przy ul. Budryka 7 w Krakowie KC-zp.272-445/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,3 2023.08.08 296

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 39,1 2023.08.23 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 383,5 2023.08.08 283

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.08.08 171
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,5 2023.08.08 157
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.08.08 158
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2023.08.08 157
Wzór formularza oferty doc 60,5 2023.08.08 164
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.08.08 161
wzór umowy doc 287,5 2023.08.08 197
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.08.08 164

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie -anulowanie odpowiedzi doc 20,4 2023.08.25 182
Powiadomienie o sprostowaniu w SWZ doc 20,6 2023.09.04 161
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) docx 23,9 2023.08.21 211
Zmiana OPZ (2) doc 21,1 2023.08.22 210

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Skorygowane Wyjaśnienie treści SWZ (7) docx 27,5 2023.08.25 190
Wyjaśnienie treści SWZ (10) doc 24,8 2023.08.29 202
Wyjaśnienie treści SWZ (11) docx 28,6 2023.08.29 196
wyjaśnienie treści SWZ (12) doc 47,5 2023.09.01 180
wyjaśnienie treści SWZ (13) doc 56,5 2023.09.01 174
wyjaśnienie treści SWZ (14) doc 37,5 2023.09.04 190
wyjaśnienie treści SWZ (15) doc 50,5 2023.09.04 181
Wyjaśnienie treści SWZ (2) doc 25,8 2023.08.25 182
Wyjaśnienie treści SWZ (3) doc 21,6 2023.08.21 245
Wyjaśnienie treści SWZ (4) doc 22,1 2023.08.22 249
Wyjaśnienie treści SWZ (5) docx 27,9 2023.08.23 202
Wyjaśnienie treści SWZ (6) docx 33,8 2023.08.23 216
Wyjaśnienie treści SWZ (7) doc 25,5 2023.08.25 211
Wyjaśnienie treści SWZ (8) docx 26,9 2023.08.25 187
Wyjaśnienie treści SWZ (9) docx 27,7 2023.08.29 190
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,2 2023.08.18 238

Pobierz wszystkie dokumenty