Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-445/23

"Przebudowa i remont kapitalny pomieszczeń budynku domu studenckiego DS10 Hajduczek przy ul. Budryka 7 w Krakowie KC-zp.272-445/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,3 2023.08.08 171

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 39,1 2023.08.23 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 383,5 2023.08.08 215

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.08.08 72
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,5 2023.08.08 61
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.08.08 62
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2023.08.08 63
Wzór formularza oferty doc 60,5 2023.08.08 69
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.08.08 63
wzór umowy doc 287,5 2023.08.08 91
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.08.08 67

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie -anulowanie odpowiedzi doc 20,4 2023.08.25 79
Powiadomienie o sprostowaniu w SWZ doc 20,6 2023.09.04 56
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) docx 23,9 2023.08.21 109
Zmiana OPZ (2) doc 21,1 2023.08.22 109

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Skorygowane Wyjaśnienie treści SWZ (7) docx 27,5 2023.08.25 82
Wyjaśnienie treści SWZ (10) doc 24,8 2023.08.29 88
Wyjaśnienie treści SWZ (11) docx 28,6 2023.08.29 87
wyjaśnienie treści SWZ (12) doc 47,5 2023.09.01 69
wyjaśnienie treści SWZ (13) doc 56,5 2023.09.01 63
wyjaśnienie treści SWZ (14) doc 37,5 2023.09.04 66
wyjaśnienie treści SWZ (15) doc 50,5 2023.09.04 67
Wyjaśnienie treści SWZ (2) doc 25,8 2023.08.25 71
Wyjaśnienie treści SWZ (3) doc 21,6 2023.08.21 138
Wyjaśnienie treści SWZ (4) doc 22,1 2023.08.22 139
Wyjaśnienie treści SWZ (5) docx 27,9 2023.08.23 95
Wyjaśnienie treści SWZ (6) docx 33,8 2023.08.23 106
Wyjaśnienie treści SWZ (7) doc 25,5 2023.08.25 101
Wyjaśnienie treści SWZ (8) docx 26,9 2023.08.25 82
Wyjaśnienie treści SWZ (9) docx 27,7 2023.08.29 80
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,2 2023.08.18 136

Pobierz wszystkie dokumenty