Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.11.2023

"Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka - część IX - Program Inwestycji Strategicznych"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania