Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-282/23

"Dostawa 1 szt. komputera przenośnego - KC-zp.272-282/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 282 pdf 117,8 2023.05.26 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 76,8 2023.05.26 3

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2023.05.26 3
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,4 2023.05.26 3
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,3 2023.05.26 3
Wzór formularza oferty doc 26,5 2023.05.26 3
Wzór umowy - dostawy doc 42,2 2023.05.26 3

Pobierz wszystkie dokumenty