Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-216/23

"Usługa druku i dostawy katalogu i ulotek dla Centrum Rekrutacji AGH - Kc-zp.272-216/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 123,4 2023.05.26 139

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 75,6 2023.05.26 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,0 2023.05.26 137
Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K doc 63,0 2023.05.26 130
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady.docx docx 22,5 2023.05.26 127
Wykaz zrealizowanych usług doc 20,8 2023.05.26 140
Wzór formularza oferty docx 25,1 2023.05.26 136
Wzór umowy - usługi doc 37,6 2023.05.26 128
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,0 2023.05.26 129

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ doc 136,4 2023.06.19 121

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 135,5 2023.06.19 121

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty