Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-284/23

"Dostawa komputera przenośnego- 2 szt. ze stacją dokujacą dla WIEiT - KC-zp.272-284/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,4 2023.05.26 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 74,0 2023.05.26 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,2 2023.05.26 2
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,3 2023.05.26 2
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 23,2 2023.05.26 2
Wzór formularza oferty docx 28,8 2023.05.26 2
Wzór umowy - dostawy docx 41,3 2023.05.26 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,0 2023.05.26 2

Pobierz wszystkie dokumenty