Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-284/23

"Dostawa komputera przenośnego- 2 szt. ze stacją dokujacą dla WIEiT - KC-zp.272-284/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,4 2023.05.26 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 74,0 2023.05.26 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,2 2023.05.26 116
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,3 2023.05.26 121
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 23,2 2023.05.26 111
Wzór formularza oferty docx 28,8 2023.05.26 119
Wzór umowy - dostawy docx 41,3 2023.05.26 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,0 2023.05.26 115
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2023.06.26 109
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2023.06.26 108

Pobierz wszystkie dokumenty