Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-310/23

"dostawa komputera stacjonarnego - stacji roboczej dla WEiP - KC-zp.272-310/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,7 2023.05.26 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 284,5 2023.05.26 107

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,0 2023.05.26 122
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 235,0 2023.05.26 121
Oświadczenia sankcyjne doc 50,5 2023.05.26 122
Wzór formularza oferty doc 53,5 2023.05.26 124
Wzór umowy - dostawy doc 133,0 2023.05.26 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 135,8 2023.05.26 121
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,3 2023.06.26 106
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2023.06.26 115

Pobierz wszystkie dokumenty