Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-310/23

"dostawa komputera stacjonarnego - stacji roboczej dla WEiP - KC-zp.272-310/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,7 2023.05.26 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 284,5 2023.05.26 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,0 2023.05.26 4
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 235,0 2023.05.26 4
Oświadczenia sankcyjne doc 50,5 2023.05.26 4
Wzór formularza oferty doc 53,5 2023.05.26 4
Wzór umowy - dostawy doc 133,0 2023.05.26 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 135,8 2023.05.26 5

Pobierz wszystkie dokumenty