Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-295/23

"dostawa 4 sztuk przełączników sieciowych KVM - KC-zp.272-295/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 121,5 2023.05.26 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 635,6 2023.05.26 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej docx 593,3 2023.05.26 83
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia (2) doc 242,5 2023.05.26 77
Oświadczenia_sankcyjne_(1) doc 621,0 2023.05.26 84
Wzór formularza oferty doc 597,9 2023.05.26 88
Wzór_umowy_-_dostawy docx 609,5 2023.05.26 80

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 15,4 2023.06.14 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2023.05.26 83
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,3 2023.06.26 70
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2023.06.26 70

Pobierz wszystkie dokumenty