Szczegóły ogłoszenia

ZP/0714/D/1/23

"Dostawa, montaż i uruchomienie wewnętrznego ekranu LED wraz z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem w auli Auditorium Maximum w budynku Collegium Iuridicum Novum"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 113,6 2023.05.26 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 103,0 2023.05.26 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 69,6 2023.05.26 65
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 86,0 2023.05.26 64
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 59,2 2023.05.26 60
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia docx 65,4 2023.05.26 64
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 132,5 2023.05.26 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 83,5 2023.06.16 58

Pobierz wszystkie dokumenty