Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-46/23

""Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego, dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk oraz dostawa środków do manualnej "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 130,1 2023.05.26 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 200,5 2023.06.29 43
SWZ pdf 492,2 2023.05.26 52
Zał_1 do SWZ - formularz oferty doc 193,5 2023.05.26 49
Zał_2 do SWZ - formularz cenowy xls 90,5 2023.05.26 53
Zał_3 do SWZ - JEDZ xml 114,0 2023.05.26 50
Zał_4_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 45,9 2023.05.26 52
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 44,4 2023.05.26 50
Zał_6_ do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 44,0 2023.05.26 51
Zał_7_do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających docx 45,5 2023.05.26 51
Zał_8_ do SWZ - PPU pdf 267,2 2023.05.26 53

Pobierz wszystkie dokumenty