Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-294/23

"Dostawa komputerowej stacji przetwarzania danych multimedialnych na potrzeby WZ AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 35,0 2023.05.26 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,8 2023.05.26 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,3 2023.05.26 3
Espd-request KC-zp.272-294-23 xml 138,2 2023.05.26 3
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,6 2023.05.26 3
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 48,5 2023.05.26 3
Wzór formularza oferty doc 28,1 2023.05.26 3
Wzór umowy - dostawy doc 37,2 2023.05.26 3

Pobierz wszystkie dokumenty