Szczegóły ogłoszenia

CRZP/78/2023/AZP

"Wyżywienie dla uczestników Konferencji TransNav"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 148,0 2023.05.25 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 336,2 2023.05.25 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 271,7 2023.05.25 5
2_Kalkulacja ceny Zadanie 1-3 xlsx 17,6 2023.05.25 5
3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2023.05.25 5
4_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 31,7 2023.05.25 5
5_Opis przedmiotu zamówienia zadanie 1- 3 zip 56,1 2023.05.25 6
6_Wzór umowy.Zadanie 1-3 zip 88,4 2023.05.25 6

Pobierz wszystkie dokumenty