Szczegóły ogłoszenia

ZP/2029/D/23

"Sukcesywna dostawa laptopów dla jednostek UAM na okres 12 miesięcy, z prawem opcji"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 62,4 2023.05.24 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 68,7 2023.05.24 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik 3 - JEDZ xml 99,7 2023.05.24 70
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 48,0 2023.05.24 75
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 25,7 2023.05.24 77
Załącznik 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,3 2023.05.24 72
Załącznik 3b - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji docx 26,4 2023.05.24 75
Załącznik 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 49,2 2023.05.24 75
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,5 2023.05.24 73
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia docx 38,9 2023.05.24 86

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) pdf 321,4 2023.06.12 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 45,5 2023.06.28 67

Pobierz wszystkie dokumenty