Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-271/23

"Dostawa serwera plików (dedykowana przestrzeń dyskowa)wyposażony w 8 dysków twardych HDD 10TB- 1 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-271/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,4 2023.05.24 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 72,9 2023.05.24 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,3 2023.05.24 135
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,3 2023.05.24 131
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 23,1 2023.05.24 136
Wzór formularza oferty docx 28,5 2023.05.24 139
Wzór umowy - dostawy docx 42,7 2023.05.24 136

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (17) xml 136,1 2023.05.24 134
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 7,2 2023.06.20 128
Informacja z otwarcia ofert doc 8,9 2023.06.20 134

Pobierz wszystkie dokumenty