Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-271/23

"Dostawa serwera plików (dedykowana przestrzeń dyskowa)wyposażony w 8 dysków twardych HDD 10TB- 1 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-271/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,4 2023.05.24 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 72,9 2023.05.24 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,3 2023.05.24 3
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,3 2023.05.24 3
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 23,1 2023.05.24 3
Wzór formularza oferty docx 28,5 2023.05.24 6
Wzór umowy - dostawy docx 42,7 2023.05.24 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (17) xml 136,1 2023.05.24 3

Pobierz wszystkie dokumenty