Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.10.2023

"Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Bieńkowice"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 150,5 2023.05.24 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 57,2 2023.05.24 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 1 zip 11332,4 2023.05.24 4
Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 2 zip 12602,2 2023.05.24 5
Formularz oferty doc 83,5 2023.05.24 4
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 22,9 2023.05.24 5
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,0 2023.05.24 4
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,2 2023.05.24 5
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 18,8 2023.05.24 4
Projekt umowy zadanie częściowe nr 1 doc 348,0 2023.05.24 4
Projekt umowy zadanie częściowe nr 2 doc 198,5 2023.05.24 5
STWIORB pdf 874,6 2023.05.24 5
Wykaz robót budowlanych doc 44,0 2023.05.24 4
Wykaz osób doc 49,5 2023.05.24 4
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 21,5 2023.05.24 5

Pobierz wszystkie dokumenty