Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.10.2023

"Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Bieńkowice"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 150,5 2023.05.24 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 57,2 2023.05.24 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 1 zip 11332,4 2023.05.24 89
Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 2 zip 12602,2 2023.05.24 86
Formularz oferty doc 83,5 2023.05.24 80
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 22,9 2023.05.24 82
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,0 2023.05.24 78
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,2 2023.05.24 80
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 18,8 2023.05.24 85
Projekt umowy zadanie częściowe nr 1 doc 348,0 2023.05.24 83
Projekt umowy zadanie częściowe nr 2 doc 198,5 2023.05.24 78
STWIORB pdf 874,6 2023.05.24 82
Wykaz robót budowlanych doc 44,0 2023.05.24 77
Wykaz osób doc 49,5 2023.05.24 79
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 21,5 2023.05.24 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,5 2023.06.12 80
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 18,7 2023.06.12 78
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 90,8 2023.06.22 66

Pobierz wszystkie dokumenty