Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.29.2023.ŁZ

"Przebudowa dachu budynku głównego Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej przy ul. Brzeźnickiej 60a"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 72,8 2023.05.23 20

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 34,2 2023.05.30 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 85,8 2023.05.23 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 420,9 2023.05.23 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,3 2023.05.23 9
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,0 2023.05.23 9
Projekt dach Brzeźnicka zip 33101,7 2023.05.23 18
Wykaz robót budowlanych doc 23,8 2023.05.23 11
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,7 2023.05.23 10
Wzór_umowy_na_roboty_budowlane doc 169,0 2023.05.23 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 45,3 2023.05.30 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja docx 42,0 2023.05.23 14

Pobierz wszystkie dokumenty