Szczegóły ogłoszenia

45/2023

"Serwisy pogwarancyjne Systemu Radiografii Cyfrowej DR i kardioangiografów ALLURA"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 22,4 2023.05.22 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,2 2023.05.22 6

Pobierz wszystkie dokumenty