Szczegóły ogłoszenia

CRZP/67/2023/AZP

"Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA wraz z usługą tankowania - 2"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2023-OJS097-304666-pl pdf 115,1 2023.05.22 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 334,3 2023.05.22 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Opis przedmiotu zamówienia doc 42,0 2023.05.22 6
2_Wzór oferty doc 271,6 2023.05.22 7
3_Formularz_rzeczowo-cenowy doc 40,0 2023.05.22 7
4_Jednolity europejski dokument zamówienia zip 71,4 2023.05.22 7
5_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 32,9 2023.05.22 7
6_Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym doc 28,2 2023.05.22 7
7_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2023.05.22 6
8_Wykaz_urządzeń doc 38,5 2023.05.22 6
9_Wzór_umowy doc 84,5 2023.05.22 7
_10_Oświadczenie_Vat_0_%_na_Imor pdf 577,3 2023.05.22 7

Pobierz wszystkie dokumenty