Szczegóły ogłoszenia

DZP-271-22-2023

"Wynajem nagłośnienia na potrzeby wydarzenia Wianki 2023 organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe"

Krakowskie Biuro Festiwalowe

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DZP-271-22-2023 SWZ pdf 360,1 2023.05.19 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 1 do SWZ 22-2023- Opis Przedmiotu Zamówienia docx 78,6 2023.05.19 38
zał. 3 do SWZ 22-2023- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 26,1 2023.05.19 36
zał. 4 do SWZ 22-2023- Pełnomocnictwo wzór docx 19,7 2023.05.19 39
zał. 6 do SWZ 22-2023- Inny podmiot docx 25,0 2023.05.19 39

Pobierz wszystkie dokumenty