Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.26.2023.MT

"Dozorowanie i ochrona obiektów Politechniki Częstochowskiej – Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 3, Wydział Zarządzania – Aula Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 19"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 105,6 2023.05.19 9

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 40,2 2023.05.25 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 73,6 2023.05.19 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 46,1 2023.05.19 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,7 2023.05.19 8
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 21,0 2023.05.19 8
Projekt umowy docx 77,0 2023.05.19 9
Wzór formularza oferty doc 52,0 2023.05.19 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 40,2 2023.05.25 6

Pobierz wszystkie dokumenty