Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-247/23

"Dostawa materiałów promocyjnych dot. Programu Erasmus + - KC-zp. 272-247/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 247 pdf 123,2 2023.05.19 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 2065,1 2023.05.19 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 290,9 2023.05.19 12
JEDZ docx 74,1 2023.05.19 12
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd docx 171,2 2023.05.19 12
Wzór formularza oferty docx 32,2 2023.05.19 12
Wzór umowy docx 182,4 2023.05.19 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 245,6 2023.05.19 12
espd-request (pdf) pdf 80,0 2023.05.19 12

Pobierz wszystkie dokumenty