Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/50/2023

"Zakup i dostawa środków kontrastowych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 169,9 2023.05.19 98

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 59,1 2023.05.19 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 29,1 2023.06.21 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,3 2023.06.30 79
modyfikacja zał. nr 4 - wzór umowy docx 45,5 2023.06.21 85
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2, 5, 6 docx 25,2 2023.07.28 70
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadania 1,3,4 docx 24,4 2023.08.08 69
zał. nr 1 - formularz ofertowy docx 29,6 2023.05.19 97
zał. nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy xls 71,0 2023.05.19 99
zał. nr 3 - Jedz docx 68,5 2023.05.19 94
zał. nr 4 - wzór umowy docx 45,1 2023.05.19 96

Pobierz wszystkie dokumenty