Szczegóły ogłoszenia

KA-2/047/2023

"Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana instalacji strukturalnej w budynku W-12 (10-35), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 119,3 2023.05.18 148

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) docx 71,2 2023.05.18 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 29,8 2023.05.18 114
Opis przedmiotu zamówienia zip 5350,7 2023.05.18 159
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,0 2023.05.18 122
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 29,0 2023.05.18 108
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,3 2023.05.18 114
Projekt umowy doc 483,0 2023.05.18 109
Wykaz osób doc 40,0 2023.05.18 115
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2023.05.18 116
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,4 2023.05.18 117

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 978,5 2023.05.25 119
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) - 2 doc 22,0 2023.05.29 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2023.06.02 118
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2023.06.02 129

Pobierz wszystkie dokumenty