Szczegóły ogłoszenia

KA-2/047/2023

"Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana instalacji strukturalnej w budynku W-12 (10-35), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 119,3 2023.05.18 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) docx 71,2 2023.05.18 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 29,8 2023.05.18 15
Opis przedmiotu zamówienia zip 5350,7 2023.05.18 56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,0 2023.05.18 12
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 29,0 2023.05.18 13
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,3 2023.05.18 14
Projekt umowy doc 483,0 2023.05.18 12
Wykaz osób doc 40,0 2023.05.18 17
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2023.05.18 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,4 2023.05.18 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 978,5 2023.05.25 14
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) - 2 doc 22,0 2023.05.29 5

Pobierz wszystkie dokumenty