Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-256/23

"Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH - Kc-zp.272-256/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 122,5 2023.05.17 134

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 87,1 2023.05.17 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2023.05.17 135
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,0 2023.05.17 127
Mapa kampusu AGH - Załącznik nr 6 do SWZ pdf 1438,8 2023.05.17 128
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporzą doc 47,0 2023.05.17 129
Szczegółowa kalkulacja cenowa - Załącznik nr 4 do SWZ xlsx 20,1 2023.05.17 141
Wykaz oferowanego sprzętu - załącznik nr 5 do SWZ docx 17,5 2023.05.17 125
Wzór formularza oferty docx 26,9 2023.05.17 131
Wzór umowy - usługi docx 52,5 2023.05.17 125

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ doc 133,5 2023.05.26 123
Powiadomienie o zmianach SWZ nr 2 doc 136,2 2023.06.06 119

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 140,5 2023.06.06 120
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 doc 138,3 2023.06.07 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 133,0 2023.06.15 111
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-256 23 docx 212,5 2023.06.05 120
Informacja z otwarcia ofert doc 133,5 2023.06.15 115
JEDZ espd Kc-zp.272-256 23 xml 126,4 2023.05.17 124
NOWY Wzór umowy z dnia 26.05.2023 r. docx 55,1 2023.05.26 116
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 75,1 2023.06.09 111
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do Dziennika Urzędowego UE pdf 79,5 2023.06.07 114
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 136,0 2023.06.07 115

Pobierz wszystkie dokumenty