Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-222/23

"wykonanie modernizacji walcarki duo - KC-zp.272-222/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 114,4 2023.05.17 135

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 2235,0 2023.05.17 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2023.05.17 118
Oświadczenie - braku podstaw wykluczenia art. 5 k oraz 7 doc 51,5 2023.05.17 116
Wzór formularza oferty - usługi docx 25,6 2023.05.17 122
Wzór umowy - usługi docx 40,5 2023.05.17 122

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,9 2023.05.17 117
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2023.06.19 103
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2023.06.19 107
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w ted pdf 66,4 2023.06.09 110
Ogłoszenie zmian wysłane do Ted 05.06.23 pdf 71,3 2023.06.07 106
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,2 2023.06.07 112

Pobierz wszystkie dokumenty